Inlägg taggade karaktärer

En av karaktärerna är den andra kvinnan

Såg den här artikeln på aftonbladet.se och började fundera lite kring varför vissa kvinnor väljer att vara tillsammans med upptagna män. En av kvinnorna i mitt nya manus befinner sig i denna situation och på något sätt måste jag försöka förmedla varför hon väljer att göra som hon gör. Och till viss del även varför mannen i fråga väljer att göra som han gör.

,

1 kommentar

Krypa under skinnet?

Jag kan inte låta bli att ta upp samma ämne som Desirée. Hur man får karaktärerna att krypa under skinnet på läsaren. Det är någonting som jag funderar ganska mycket på just nu, eftersom mitt nuvarande romanprojekt bygger mycket på just detta. Hur ska jag göra för att alla karaktärerna verkligen ska beröra läsaren? Det är mitt mål att de ska göra det. Problemet blir hur jag ska bära mig åt för att uppnå det. Medan jag skriver kan jag känna att framför allt en av mina karaktärer kryper närmare mig själv än de andra, men mitt på något sätt måste jag få alla att göra det. Kanske är det omöjligt. Jag tror att en del av hemligheten är igenkänningsfaktorn, att man känner sig nära karaktären eftersom man känner igen sig i honom eller henne. En del karaktärer kanske gör ett val som en del känner igen sig i och förstår medan andra läsare kanske inte alls kan förstå varför någon väljer att göra si eller så.

,

Lämna en kommentar

Dagens anteckning

Dagens anteckning i Skrivarkalendern får bli att fundera på personligheterna i boken. Jag orkar nog inte skriva någonting idag, men att fundera kan man ju alltid göra.
Kanske skulle man ta en person i taget, gå igenom hela boken och se så att den personens egenskaper kommer fram ordentligt i de olika scenerna. Det är nog ingen dum idé.

,

Lämna en kommentar